Chính Sách Chất Lượng

Chính sách chất lượng sản phẩm Pigeon

Sản phẩm Pigeon được sản xuất tại Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Việt theo qui trình công nghệ và hệ thống quản lý chất lượng của Pigeon Nhật Bản.

Nhà xưởng, máy móc thiết bị và qui trình sản xuất sản phẩm Pigeon tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của ASEAN về thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm GMP.

Tất cả các nguyên liệu chính được nhập khẩu từ Đức, Pháp, Mỹ, Nhật, Singapore … của các nhà sản xuất nguyên liệu uy tín và đã được phê duyệt bởi Pigeon Nhật Bản.

Các chỉ số về tính an toàn của sản phẩm cho người sử dụng đều được kiểm tra thử nghiệm ở các trung tâm kiểm nghiệm quốc tế trước khi đưa sản phẩm mới ra thị trường.

Hàng năm Pigeon Nhật Bản tiến hành kiểm tra đánh giá toàn diện hoạt động sản xuất của các nhà máy sản xuất sản phẩm Pigeon để duy trì mức mức độ ổn định và hướng dẫn cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao và đảm bảo sự đồng đều chất lượng cho các sản phẩm Pigeon trong khu vực Asean.

Chúng tôi đảm bảo các sản phẩm Pigeon đưa ra thị trường có chỉ tiêu chất lượng đạt ở mức tốt nhất các yêu cầu, qui định của Bộ Y Tế, cục Quản Lý Dược về sản phẩm dùng cho trẻ em.

Ngoài các sản phẩm Pigeon được Công ty chúng tôi sản xuất tại Việt Nam, sản phẩm Pigeon đang được phân phối tại Việt Nam còn có xuất xứ từ Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, … Pigeon đảm bảo tính đồng nhất về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Pigeon toàn cầu.